حضور نت برگ در هفتمین همایش ملی، اولین همایش بین المللی و دومین نمایشگاه تخصصی تجارت و اقتصاد الکترونیکی

هفتمین همایش ملی که برای اولین بار به صورت بین المللی برگزار گردید با هدف تدوین شاخص های بومی اندازه گیری تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور به منظور رصد تجارت و اقتصاد الکترونیکی ایران در هفت محور : سیاست ها و چشم اندازهای کشور ،فنی و ارتباطی ،امنیت و اعتماد ، حقوقی و قانونی ، آموزش مهارتهای انسانی ، اقتصادی و تجاری و کاربرد و نوآوری ...